บลูส์ (อังกฤษ: Blues) คือดนตรีประเภทหนึ่ง ซึ่งมีประวัติก่อเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 แต่เดิมเป็นแนวขับร้องและแนวเพลงของชาวแอฟริกันที่ถูกกดขี่และส่งไปยังอเมริกาเพื่อเป็นทาสให้ชาวอเมริกันผิวขาว เนื้อร้องและเสียงดนตรีจะสะท้อนถึงความเศร้าโศก ความอนาถ และความเจ็บปวดคับแแค้นของทาสผิวสีในยุคนั้น การถ่ายทอดถึงอารมณ์อันหดหู่และความลำบากของชีวิตได้อย่างจับใจทำให้เพลงบลูส์เป็นที่นิยมมาจนถึงสมัยปัจจุบัน

ประวัติดนตรีบลูส์

บลูส์เป็นแนวดนตรีที่มีความสำคัญอันลึกซึ้ง ซึ่งถูกฝังไว้ในประวัติศาสตร์ของชาวแอฟริกาที่ต้องกลายเป็นเหยื่อของการค้าทาสในอเมริกา ต่อมาจึงกลายเป็นศิลปะอันสำคัญของชาวอเมริกันผิวสี ที่สื่อถึงความดิ้นรนยากลำบากในการใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองชั้นสามและถูกปฏิเสธสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลานาน

สไตล์ดนตรีบลูส์

เพลงบลูส์มีลักษณะสำคัญในบทเพลงที่มีเสียงอ้อนวอน ร้องขอความช่วยเหลือ บอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตที่เจ็บปวด และมีความเศร้าใจที่รู้สึกได้ตั้งแต่เสียงของนักร้อง เนื้อร้อง ไปจนถึงเสียงดนตรีประกอบ จังหวะดนตรีจะฟังออกเพี้ยนไปจากดนตรีสไตล์คลาสสิก และมีการใช้เครื่องดนตรีสามัญที่เรียบง่าย ด้วยประวัติความเป็นมาจากทาสชาวแอฟริกันอเมริกันที่ขาดโอกาสและไม่ได้ผ่านการศึกษาด้านดนตรีมาก่อน

บลูส์ ถือว่าเป็นดนตรีของความเจ็บปวดและการดิ้นรน ที่ได้รับความนิยมเพราะการสื่อความรู้สึกที่มีความหมายอันลึกซึ้งผ่านเสียงดนตรี ที่ผู้ฟังแต่ละคนสามารถเข้าใจได้ง่าย และนำไปสะท้อนถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาเอง ดนตรีบลูส์จึงเป็นสไตล์ที่ยังได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้