ข้อมูลประวัติพื้นฐาน และแนะนำผลงานของศิลปินบลูส์ที่น่าติดตาม ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของดนตรีแนวบลูส์จนถึงสมัยปัจจุบัน